เอกสารการโอนทะเบียน-ระยะเวลา-การจัดส่ง

 

1.เอกสารการโอนทะเบียนรถจักรยานยนต์ต้องไปตามเขตพื้นที่เจ้าของเดิม โดยการดำเนินการด้วยตนเองเอกสารที่ต้องเตรียม

- คู่มือจดทะเบียนรถ พร้อมนำรถไปด้วย

- สำเนาบัตรประชาชน(ไม่หมดอายุ) ผู้โอน-รับโอน

- หนังสือมอบอำนาจ(กรณีที่ไม่ได้ไปด้วยตนเอง)

- หนังสือใบโอน

*แนะนำลอกเลขเครื่องเลขตัวถังไปเลยอย่างละ2ชุด จะทำให้รวดเร็วขึ้น

ใช้ระยะเวลาในการโอนไม่นานสามารถรอรับได้เลย(กรณีไม่ข้ามจังหวัด)

กรณีโอนต่างจังหวัด(โอนปลายทาง) เอกสารที่ต้องเตรียมเหมือนด้านบน2ชุด และดำเินินการ2ครังระยะห่าง2วัน

 

2.ระยะเวลา กรณีจ้างตัวแทนโอน ให้นำเอกสารตามด้านบน พร้อมเลขเครื่อง-ตัวถังโอยไม่ต้องนำรถไปขนส่งใช้เวลา 1-30วันแล้วแต่กรณี

พร้อมทั้งส่ง EMS - ลงทะเบียน ไปตามที่อยู่ เพิ่มความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

* กรณีโอนผ่านบริษัทไฟแนนท์ใช้เวลาในการโอน 7-30 วัน แล้วแต่กรณี

 

Back to Rama3.net